Η αναθύμηση τ’ ανθρώπου

“Όσες εμπειρίες και να αποκόμισε ο άνθρωπος, αυτές οι μεγάλες στιγμές αντιμετωπίζονται με τρόπους που μοιάζουν, επιβεβαιώνοντας μας πόσο μικροί παραμένουμε μπροστά σε αλήθειες που κανένας μοντερνισμός και καμία ανάπτυξη δεν διαφοροποιούν.”

Με ιδιαίτερες ευχαριστίες στην AVANT GARDE και τον Όμιλο DIGITAL TREE για την δημοσίευση του άρθρου